​สิวเต็มหน้า​ . เปลี่ยนตัวเอง​ ใช้​พิกอย่างเดียว

ต้องดู แพม 33 เคยหน้าพัง อายิโนะโมะโต๊ะไม่แพ้ เล็กสด 8,000Da เติมผิวให้แข็งแรง สิวหาย ตากแดดได้