ขอบคุณที่เลือก พิก โบทานิค

ติดต่อได้ 24ชม.

มาตรฐานสากล การันตีโล่รางวัล DBD Verified กระทรวงพาณิชย์
logo_footer
logo_footer

โทร 0991313444, 0991312444
[email protected]

สวยทันใจ

แจ้งโอนก่อน 14.00น. รับสินค้าพรุ่งนี้
ต่างประเทศ 4-7 วัน

สวยทันใจ

แจ้งโอนก่อน 14.00น. รับสินค้าพรุ่งนี้
ต่างประเทศ 4-7 วัน

Plant Intensive eXtract

พบพลังจากพืชพรรณธรรมชาติ อ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพ

ถูกต้องตามกฏหมาย

ผลิต

มาตรฐานระดับสากล

รางวัลความน่าเชื่อถือ

นโยบาย

รายละเอียดเป็นรายละเอียดที่ถูกต้อง สีรูปภาพอาจผิดไปจากสินค้าจริงเล็กน้อยเนื่องจากคุณภาพกล้องและอุปกรณ์แสดงผล
สามารถสั่งสินค้าติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง

ชำระเงิน

การคืนสินค้า

กรณีลูกค้าขอคืน/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ดังนี้
หากยังไม่เปิดใช้งาน คืนสินค้าได้ภายใน 30 วัน สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าจัดส่ง
ติดต่อทางร้านแจ้งขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง แจ้งบริษัทและส่งสินค้ากลับบริษัท
สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนใน stock เท่านั้น
สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะดำเนินการคืนเงินใน 1 วันทำการ

รับประกันแพ้คืนเงิน ใน 14 วัน

ทำตามวิธีใช้อย่างเคร่งครัด
หักค่าส่งออเด้อร์ละ 100 บาท หากเก็บเงินปลายทางหัก 30 บาท ทุกๆ ยอด 1000.-
ส่งสินค้ากลับ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินใน 3 วันทำการ

บริการหลังการขาย

หากลูกค้ามีความประสงค์ขอข้อมูลหรือมีคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง โดยระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียน คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไข ทางร้านจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบในทันที

ความเป็นส่วนตัว

1. บริษัทมีการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพบริการและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เว็บไซต์ อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้ Cookie และ Google Analytics โดยจะเก็บข้อมูลและเก็บรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่น

2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
1. ข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง
3. บริษัทอาจให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้าหรือพัฒนาระบบ โดยจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและจะทำข้อตกลงในการรักษาความลับกับบุคคลที่สาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องข้อตามกฎหมาย
4. ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้า  กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ในทุกช่องทางการติดต่อ ซึ่งจะยกเลิกในทันที

3. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
1. ทางเว็บไซต์จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์หรือไลน์เฟสบุ๊ค โดยอาจติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ก่อน เพื่อความรวดเร็วกับลูกค้า
2. ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเว็บไซต์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล เกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
4. เราจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ เว็บไซต์อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอกในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

4. เว็บไซต์จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัส SSL ในการปกป้องความเสียหายและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก

5. เว็บไซต์มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้

แก้ปัญหาข้อร้องเรียน

คุ้มครองผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง pixbotanic.com จะปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการ
pixbotanic.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขเหมาะสม
pixbotanic.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทาง
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง pixbotanic.com ได้ทุกช่องทาง

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ก่อน

หลัง

พัง 3 ปี ดีขึ้นใน 1 เดือน 30แล้ว ไปไหนมีแต่คนว่าหน้าเด็ก

ไม่มีใครเข้าใจสิวเท่ากับคนที่เคยเป็น

ไม่เคยหาหมอ ไม่เคยเข้าคลินิค ไม่กินยา อาหารเสริม ที่หน้าดีเพราะพิกล้วนๆ เห็นคนหน้าพังลองครีมตามกระแสใช้มาไม่รู้กี่แบรนด์ยังไม่ดีขึ้น เราแนะนำใช้เซรั่มของเรา มัวแต่กล้าๆกลัวๆ พิกใช้ดีทุกคน ไม่ต้องไปลองเป็นสิบแบรนด์

จะเลือกครีมทั้งที มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ให้คำแนะนำตอบคำถามได้

คิดค้นสูตร ผลิต ใช้เองตั้งแต่หน้าพัง หยุดใช้ก็ไม่พัง

จริงใสซื่อสัตย์ สวยยั่งยืน ไม่ได้จ้างผลิต ไม่บวกกำไรหลายต่อ สูตรพรีเมี่ยมคุณภาพสูงสุด มั่นใจว่าปราศจากสารอันตรายซึ่งไม่สามารถตรวจด้วยชุดตรวจพื้นฐาน

ก่อน

หลัง

พัง 3 ปี ดีขึ้นใน 1 เดือน 30แล้ว ไปไหนมีแต่คนว่าหน้าเด็ก

ไม่มีใครเข้าใจสิวเท่ากับคนที่เคยเป็น

ไม่เคยหาหมอ ไม่เคยเข้าคลินิค ไม่กินยา อาหารเสริม ที่หน้าดีเพราะพิกล้วนๆ เห็นคนหน้าพังลองครีมตามกระแสใช้มาไม่รู้กี่แบรนด์ยังไม่ดีขึ้น เราแนะนำใช้เซรั่มของเรา มัวแต่กล้าๆกลัวๆ พิกใช้ดีทุกคน ไม่ต้องไปลองเป็นสิบแบรนด์

จะเลือกครีมทั้งที มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ให้คำแนะนำตอบคำถามได้

คิดค้นสูตร ผลิต ใช้เองตั้งแต่หน้าพัง หยุดใช้ก็ไม่พัง

จริงใสซื่อสัตย์ สวยยั่งยืน ไม่ได้จ้างผลิต ไม่บวกกำไรหลายต่อ สูตรพรีเมี่ยมคุณภาพสูงสุด มั่นใจว่าปราศจากสารอันตรายซึ่งไม่สามารถตรวจด้วยชุดตรวจพื้นฐาน

​ลิขสิทธิ์เฉพาะพิก

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ดูแลผิวคุณระยะยาว

Don`t copy text!