พิก

PIX ไม่ใช้ 4D และ 8D Hyaluronic Acid . เพราะใช้ Sodium Hyaluronate ที่ดีกว่า

ตอนนี้หลายคนคงเคยได้ยิน 4D และ 8D Hyaluronic Acid ซึ่งมีมากมายหลายเจ้า และมีชื่อเรียกหลายยี่ห้อ ซึ่ง PIX ไม่ได้นำสารดังกล่าวมาใช้ เพราะใช้ Sodium Hyaluronate โมเลกุลเล็กสุด 8,000 Da ที่ดีกว่า และหลายเหตุผล เช่น

Sodium Hyaluronate ดีกว่า Hyaluronic Acid

Sodium Hyaluronate คือเกลือของ Hyaluronic Acid ซึ่งจะเห็นผลกว่า

ได้ Hya เข้มข้นกว่ามาก

เพราะ 4D และ 8D Hyaluronic Acid เป็นสารละลายที่เข้มข้นมากสุด 5% ดังนั้น การนำมาใช้ในสูตรจะใช้ง่ายกว่าแบบผงที่ PIX ใช้ ซึ่งแบบผงราคาถ้าเทียบ Hya เท่ากัน จะถูกกว่า เพราะขนส่งง่ายกว่า และเป็นสารที่ใช้ อาจจะยากกว่าใช้แบบน้ำ แต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น

เช่น 4D Hyaluronic Acid ในสูตรครีมแบบเข้มข้นสูงมี 5% ถ้าสาร Breakdown เป็น 5% Hya ครีมที่ใช้จะมี Hya จริงเพียง 5*5/100 = 0.25% ซึ่งถ้าเทียบกับ Super Serum ที่ใช้แบบผง เข้มข้นถึง 7% แบบเพียว 7% กับ 0.25% ถือว่ายังห่างชั้นกันมาก และ Super Serum ยังเป็นแบบ Extra Low MW โมเลกุลเล็กสุด 8,000Da หรือแบบโมเลกุลเล็กแบบพิเศษ 100% ไม่ได้ผสมกับไฮยาโมเลกุลใหญ่ที่ราคาถูกกว่า