คอร์ดน้ำหอม คืออะไร ?

อาจเรียกว่า คอร์ดหลัก หรือ Main Accords ซึ่งเหมือนคอร์ดในภาษาดนตรีที่มีโน๊ตอยู่หลายอัน หรือ Perfume Accords ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคอร์ด (chord) ในภาษาดนตรี คอร์ดในดนตรีนั้นประกอบขึ้นจากหลายตัวโน้ตแต่มีความประสานกลมกลืนกัน เช่นเดียวกับกลิ่นต่างๆ หลากหลายที่ผสมผสานกันเข้าจนกลายเป็นอีกกลิ่นที่มีลักษณะแตกต่างออกไปจากส่วนประกอบเดิม จนคนดมไม่สามารถแยกได้อีกต่อไปว่ากลิ่นนั้นประกอบด้วยส่วนผสมหรือโน้ตตัวใดบ้าง นี่แหละที่เรียกว่า accord ซึ่งถือเป็นหัวใจของน้ำหอมกลิ่นต่างๆ

ยกตัวอย่าง เช่น Jasmine Accord ที่อาจประกอบด้วยกลิ่นของมะลิ ส้ม ดอกบัว ดอกแก้ว หรือนักปรุงน้ำหอมอาจเติมแต่งกลิ่นอื่นๆ ลงไปบ้างเพื่อเสริมหรือลดทอนความเข้มข้น แต่จะต้องคงลักษณะเด่นของ Accord นี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่น้ำหอมนั้นติดผิวกาย

โน๊ตน้ำหอม

กลิ่นหลายๆกลิ่นผสมผสานกัน อย่างลงตัว ซึ่งโน๊ตน้ำหอมจะมี 3 ระดับ

การเลือกใช้น้ำหอม

กลิ่นตัวตามธรรมชาติของผู้ใช้นั้นเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ใช้น้ำหอมแต่ละคนควรนำมาพิจารณาในการซื้อน้ำหอม ที่เหมาะกับตัวเอง โดยหากจะเลือกซื้อน้ำหอมใดก็ไม่ควรลองดมจากขวดเท่านั้นควรลองฉีดลงบนตัว เพื่อจะได้ทราบว่าเมื่อกลิ่นของน้ำหอมนี้เข้ากับกลิ่นตัวตามธรรมชาติของคุณได้หรือไม่ โดยคุณเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่มีกลิ่นตัวแรงหรือไม่ใช่คนที่ทำกิจกรรมหนักๆที่ทำให้เหงื่อออกมากแล้ว

กลิ่นของน้ำหอมที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นตัวตามธรรมชาติจะมีเพียงกลิ่นช่วง base notes แต่ในบางคนที่มีกลิ่นตัวแรงหรือกับคนทำกิจกรรมหนักอาจจำเป็นต้องทดลอง กลิ่นของ heart notes ด้วยเพื่อความแน่ใจ