สารระงับเหงื่อ อลูมิเนียม คลอไรด์ ไฮดรอกไซด์ . Aluminum Chloride Hydroxide

สารใน PIX Botanic Deodorant ระงับเหงื่อที่อ่อนโยน ซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรีย เมื่อไม่มีเหงื่อ ก็ไม่มีแบคทีเรีย และก็ไม่มีกลิ่นตัว ซึ่งนอกจากนั้นยังทำให้วงแขนแห้งสนิท ไม่เปียกระหว่างวัน และยังช่วยให้ขนขึ้นช้าและขึ้นน้อยลงด้วย