กลิ่มไม้มะม่วงหิมพาน

กลิ่นไม้มะม่วงหิมพาน คือ กลิ่นแนวอโรม่า ให้ความรู้สึกอบอุ่น สุขุม นุ่มลึกจากไม้มะม่วงหิมพาน