Micro Influencer - พิก | ผิวสวยกว่า เพราะปัญหาผิวไม่ได้มีแต่เกิด

Micro Influencer

การตลาดด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้มีอิทธิพลตัวจิ๋วแต่แจ๋ว ผู้ติดตาม 5,000 – 100,000