มีปรอท ?

พิกทุกสูตรทั้งผิวหน้าและผิวกายไม่มีสารปรอท รวมถึงสารระค … Read more

วิธีใช้

ขอบคุณที่ใช้พิก ผิวสวยแบบปลอดภัย ไม่มีอาหารเสริมแม้นอนด … Read more