หากถูกแลน้งอช้าไม่ดีจะเกิดอะไร

การดูแลน้องชายไม่ดีไม่ใช่แค่มีกลิ่นเหม็น อาจทำให้น้องชายติดเชื้อรา และเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบได้ ดังนั้นเรามาเช็คอาการเบื้องต้นกันว่าอาการแบบไหนเสี่ยงเป็นเชื้อรา

อาการ

อาการของเชื้อรา ปลายหัวน้องชายจะเป็นขุย และคันร่วมด้วย มีเมือกสีขาวอยู่ที่ผิวหนังส่วนหัวน้องชาย และมีกลิ่นเหม็นมาก

ถ้าไม่อยากให้น้องชายเป็นเชื้อรา ควรดูแลน้องชายเบื้องต้นด้วยการทำความสะอาดน้องชายให้สะอาดเป็นประจำทุกวัน