ฝากส่งออเดอร์ปลีก

สำหรับตัวแทนที่ไม่สต๊อกสินค้า สามารถสมัครได้กับตัวแทนหลักของ พิก โบทานิค ทางบริษัทไม่รับฝากส่ง

แม่ทีมส่ง

ลด 20% ให้ตัวแทนฝากส่งทันที