ขั้นตอนการผลิต

  • ปรึกษา กำหนดแนวทางสินค้าชัดเจน งบประมาณ ลักษณะเนื้อ สี กลิ่น กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำตลาด อาจปฏิเสธงานหากเห็นว่าไม่เหมาะสม
  • เลือกบรรจุภัณฑ์ หรืออาจดีไซน์ด้วยตนเอง เลือกแพ็คเกจจากแคทตาล็อกของเรา หรือลูกค้าสามารถหามาเองได้ ให้ทางบริษัทบรรจุให้
  • เลือกสารสกัด สารออกฤกธิ์ มีให้เลือกทั้งในและต่างประเทศ
  • ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า พร้อมข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ส่งใบเสนอราคา ชำระเงินมัดจำสั่งผลิต 50% เมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิต
  • การออกแบบโลโก้ และฉลากสินค้าใช้เวลา 10 วันทำการ สามารถออกแบบพร้อมส่งไฟล์งานให้กับบริษัทได้
  • จดแจ้ง อย. ภายใต้แบรนด์ลูกค้า ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
  • ผลิต 60 วัน หลังจากยืนยันแพคเกจจิ้งและสติ๊กเกอร์ และ 30 วัน หากไม่บรรจุ
  • จ่ายส่วนที่เหลือ ส่งฟรีใน 1 วัน

ใช้เวลาในการผลิต

รวมระยะเวลาทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มสั่งผลิต จนนำส่งมอบให้ลูกค้าทันที