น้ำหอมโทนผลไม้ ดอกไม้

คือ ประเภทน้ำหอม ที่มีกลิ่นโทนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ และกลิ่นดอกไม้ผสานเข้ามาด้วย จึงทำให้กลิ่นละมุนมากขึ้น

Floral Fruity

กลิ่นหอมโทนนี้จะใช้ใน พิก ฟลาวเวอร์ วีเมน คลีน

ประเภทน้ำหอมอื่นๆ