รู้เรื่องกลิ่นน้ำหอม โน๊ตน้ำหอม

Fragrance Notes

โน๊ตน้ำหอม คือ ในน้ำหอมขวดหนึ่งๆนั้น จะมีการเปลี่ยนระดับของกลิ่นต่างๆกันเมื่อเวลาผ่านไป เราเรียกกลิ่นในระดับต่างๆนั้นว่าโน๊ต ของน้ำหอม ซึ่งน้ำหอมที่ดีควรจะมีการเปลี่ยนระดับ 3 ระดับ และปรับเปลี่ยนระดับอย่างนุ่มนวล

โน๊ตของน้ำหอมทั้ง 3 ระดับ

เรามีชื่อเรียกต่างกันโดยประกอบด้วย

กลิ่นแรก
Head Notes หรือ Top Notes

เป็นกลิ่นที่ส่งกลิ่นอออกมาเป็นตัวแรกสุดมักทำจากสารประกอบโมเลกุลเล็กที่ระเหยได้ง่าย สามารถเคลื่อนที่ไปในอากาศได้รวดเร็ว
ให้ลักษณะกลิ่นสดชื่นโดดเด่น โดยกลิ่นช่วงนี้จะอยู่ได้ประมาณช่วง 10 – 20 นาทีแรกหลังจากใส่น้ำหอม

กลิ่นหลัก
Heart Notes หรือ Middle Notes

เป็นกลิ่นหลักในน้ำหอม มักมีลักษณะกลิ่นที่นุ่มนวลและกลมกลืนไปกับกลิ่น base notes โดยกลิ่นของ heart notes จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 3 – 6 ชม หลังจากใส่น้ำหอม

กลิ่นท้าย
กลิ่นปลาย หรือ Base Notes หรือ Back Notes

เป็นกลิ่นของน้ำหอมในช่วงที่น้ำหอมส่วนมากแห้งหมดไปแล้วเป็นกลิ่นส่วนสุดท้ายของน้ำหอม สามารถอยู่ได้นานถึง 24 ชม. หัวน้ำหอมชนิดที่นำมาทำเป็น base notes มักทำจากสารประกอบโมเลกุลใหญ่ ที่ระเหยได้ช้ามีลักษณะของกลิ่นที่ไม่รุนแรงหรือโดดเด่นแต่เป็นกลิ่นที่มีลักษณะหอมแบบเรียบๆ และจะมีกลิ่นแตกต่างขึ้นอยู่กับกลิ่นตัวตามธรรมชาติของผู้ใช้, กิจกรรมที่ทำ, สภาพอากาศ เช่น ความร้อน หรือความชื้น

กลิ่นที่มีความล้ำลึก

สัมผัสแรกกับความสดชื่นๆ จากแรงบันดาลใจของเส้นสายแห่งธรรมชาติที่สวยงาม พอผ่านไป 15 นาที สวรรค์รำไร จะพบกับกลิ่นหลักสุดยอดความหอมของมวลดอกไม้ที่หลากหลายอย่างพร้อมเพรียงกันอย่างลงตัว หลังจากเวลาผ่านไป 3 ชม. พบกับความเสน่ย์ที่เย้ายวนใจจากกลิ่นท้ายที่หอมละมุนผสมผสานกันได้อย่างลงตัว โดยยังคงทิ้งกลิ่นกลิ่นแรกและกลิ่นหลักที่เด่นชัด เมื่อน้ำหอมหลายหลากโน๊ตผสมผสานกัน จะเรียกว่า คอร์ด น้ำหอม