สั่งผลิต ใช้เวลาเท่าไร่

ระยะเวลารวมทั้งหมด อย่างเร็วสุดประมาณ 3-4 เดือน โดยประมาณ เริ่มจาก

  • ตั้งสูตร และเบิกสารสกัด สารตัวอย่างที่ใช้ผลิต 3-4 สัปดาห์ หลังจากขึ้นเนื้อแล้ว จัดส่งให้ทันที
  • ทดสอบสูตร ระยะเวลาขึ้นกับลูกค้าว่าจะทดสอบนานแค่ไหน
  • ขอเลขที่ใบรับแจ้ง เตรียมเอกสาร และขอเลขที่ใบรับแจ้งใช้เวลา 2 สัปดาห์
  • พิมพ์ฉลาก สั่งพิมพ์ฉลาก ตรวจสอบถวามถูกต้องของฉลากและพิมพ์ฉลากจริงใช้เวลา 4 สัปดาห์
  • ผลิต สั่งสารเพื่อใช้ผลิต และผลิตบรรจุประมาณ 4 สัปดาห์ และส่งมอบให้ลูกค้าทันที