สั่งผลิต ใช้เวลาเท่าไร่

โรงงานสีขาว > สั่งผลิต ใช้เวลาเท่าไร่

ระยะเวลารวมทั้งหมด อย่างเร็วสุดประมาณ 3-4 เดือน โดยประมาณ เริ่มจาก

ตั้งสูตร

ตั้งสูตร และเบิกสารสกัด สารตัวอย่างที่ใช้ผลิต 3-4 สัปดาห์ หลังจากขึ้นเนื้อแล้ว จัดส่งให้ทันที

ทดสอบสูตร

ระยะเวลาขึ้นกับลูกค้าว่าจะทดสอบนานแค่ไหน

ขอเลขที่ใบรับแจ้ง

เตรียมเอกสาร และขอเลขที่ใบรับแจ้งใช้เวลา 2 สัปดาห์

พิมพ์ฉลาก

สั่งพิมพ์ฉลาก ตรวจสอบถวามถูกต้องของฉลากและพิมพ์ฉลากจริงใช้เวลา 4 สัปดาห์

ผลิต

สั่งสารเพื่อใช้ผลิต และผลิตบรรจุประมาณ 4 สัปดาห์ และส่งมอบให้ลูกค้าทันที

Leave a Comment