วิธีทำความสะอาด

การทำความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ พิกทุกสูตรใช้สารทำความสะอาดหมู่อะมิโน เป็นสารทำความสะอาดประเภทประจุลบ ซึ่งที่ความสะอาดได้ดีที่สุด และอ่อนโยนต่อผิวดีที่สุด

เอาไว้ก่อนเพื่อน

ก่อนล้างหน้าจะได้ไม่มีอะไรตกค้าง

ล้างหน้าไว้หลังสุด

Leave a Comment