วิธีใช้พิก โบทานิค ดีโอเดอแรนท์

ฉีดสเปย์ใต้วงแ​ขนหลังอาบน้ำ หรือจุดที่จะดับกลิ่น เช่น เท้า​ และสเปรย์จะกระจายตัวสม่ำเสมอ กดสเปรย์ใต้วงแขน​เพียงข้างละ​ 1 ครั้ง​ ก็​อยู่ไ​ด้ทั้งวัน และไร้กลิ่นนาน 48 ชม.