พิกอ่อนโยน แต่เห็นผล – เพราะใช้สารที่ราคาแพง - พิก | ผิวสวยกว่า เพราะปัญหาผิวไม่ได้มีแต่เกิด

พิกอ่อนโยน แต่เห็นผล – เพราะใช้สารที่ราคาแพง

พิกอ่อนโยน เห็นผลและยังดีกว่า เพราะพิกใช้สารราคาสูง จึงเห็นผล ไม่แพ้ ผลิตจากโรงงานพิก โบทานิคเอง จึงได้ครีมที่คุณภาพดีกว่า และตัดต้นทุนส่วนไม่จำเป็นออก ไม่เหมือนครีมเพื่อผิวแพ้ง่ายทั่วไปที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาผิว เพราะอ่อนโยนมากจนไม่มีอะไร ไม่เห็นผลเปลี่ยนแปลง

Leave a Comment