พิกอ่อนโยน แต่เห็นผล . เพราะใช้สารที่ราคาแพง

พิกใช้สารราคาสูง จึงเห็นผล ไม่แพ้ ผลิตจากโรงงานพิก โบทานิคเอง จึงได้ครีมที่คุณภาพดีกว่า และตัดต้นทุนส่วนไม่จำเป็นออก ไม่เหมือนครีมเพื่อผิวแพ้ง่ายทั่วไปที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาผิว เพราะอ่อนโยนมากจนไม่เห็นผล