ไม่มีสารทำให้แพ้ทุกชนิด . ผิวติดสารใช้ได้ ไม่เป็นสิว

ดู