Kaolin . เคโอลิน เคลย์มาส์กพอกหน้า

โคลนเกรดพิเศษ นำเข้าจากฝรั่งเศษ โคลนพอกหน้าแร่ธาตุธรรมชาติ ปกติแล้วมาจากแร่ธาตุหลายเกรดที่มาจากแต่ละเหมืองที่แตกต่างกัน แต่พิกเป็นโคลนเคลย์คุณภาพสูงสุดที่เราหาได้ โคลนเกรดดีสุดจากฝรั่งเศส ทำให้หน้านิ่มกว่าโคลนจากแหล่งอื่น เมื่อแห้งแล้วไม่หลุดหรือแตกเป็นขุย