ตกขาวแบบไหน ผู้หญิงต้องระวัง ?

ตกขาว คือ สารคัดหลั่งที่ขับออกจากช่องคลอดและปากมดลูก พบได้มากในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนประเภทของตกขาวแบ่งได้ 2 แบบดังนี้

ตกขาวปกติ

มีลักษณะเป็นเมือกสีขาวลื่นๆ หรือใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ก่อให้เกิดอาการคัน จะมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับฮอร์โมนโปรเจสเตโรน และเอสโตรเจน เมื่อเป็นแล้วจะหายได้เอง

ตกขาวที่ไม่ปกติ

เป็นก้อนแป้ง ช่องคลอดมีกลิ่น เกิดอาการคันและแสบ มีตกขาวเยอะ และมีสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาว เป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายที่ต้องระวัง หากปล่อยตกขาวสะสมนานๆ จะก่อให้เกิดภาวะเเทรกซ้อน มีแผลติดเชื้อ และอาจทำให้เกิดโรคหนองในขั้นรุนแรงได้