รีวิวจากลูกค้าทางไลน์ ใช้พิก

ผู้ใช้พิกแชร์มาด้วยตนเอง ทางเราจะไม่ขอรีวิวจากลูกค้าก่อน เพราะกลัวเป็นการรบกวน เราจะต้องรอลูกค้าส่งรีวิวมาให้เอง เป็นการแชร์ผลลัพธ์ด้วยตัวของลูกค้าเอง ส่วนใหญ่จะไม่ติดต่อมาด้วยจุดประสงค์อย่างอื่น แต่จะกลับมาสั่งซื้อซ้ำ