กลิ่นหอมดอก แมกโนเลีย

กลิ่นหอมจากดอกแมกโนเลีย ช่วยผ่อนคลายกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยบรรเทาความเหนื่อยล่าทั้งวัน ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน