พิก

แชมพูพิก แก้ผมมัน . ให้ผมลื่นสุด แบบไม่มัน

ผมมันมักพบร่วมในผู้ที่มีปัญหาสิว น้ำมันที่ถูกผลิตออกมามาเกินไปของหนังศีรษะ นอกจากผมมันแล้ว ยังทำให้เกิดสิว การรักษาผมมัน กุญแจสำคัญของการรักษาผมมัน คือ การใช้แชมพูท่ไม่มีน้ำมัน และให้ความชุ่มชื้นกับหนังสีรษะ เมื่อหนังศีรษะมีความชุ่มชื้นเพียงพอ ก็ไม่ผลิตน้ำมันส่วนเกิน ผมก็จะไม่มัน

การเลือกแชมพูแก้ผมมัน

การเลือกแชมพูมีความสำคัญมากในการรักษาผมมัน แชมพูถูกออกแบบให้ใช้ตามชนิดของผมต่างๆ กัน ควรใช้แชมพูที่ผลิตขึ้นมาสำหรับผมมันโดยเฉพาะ แชมพูสำหรับผมมันจะมีสารฟอกค่อนข้างแรง และมีครีมนวด ค่อนข้างน้อย ควรสระผมทุกวันเพื่อกำจัดไขมันออกไป แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ครีมนวดผมหลังการสระผมด้วยแชมพู เนื่องจากไขมัน ที่ผลิตขึ้นมาจะทำหน้าที่เป็นครีมนวดผม และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมอย่างอื่นอีก ครีมนวดผมที่ใช้จะเร่งให้ผมมันเร็วและเป็นมากขึ้น

แต่ที่ดีกว่า เช่น PIX Botanic Shampoo ที่ไม่มีน้ำมันและซิลิโคน ทำให้ผมไม่มัน และยังให้ผมลื่นสุดด้วยสารทำความสะอาดประจุบวก และยังให้ความชุ่มชื้นกับหนังศีรษะ เมื่อหนังศีรษะมีความชุ่มชื้นเพียงพอ ก็ไม่ผลิตน้ำมันส่วนเกิน ผมก็จะไม่มัน

ควรใช้แชมพูที่บริเวณหนังศีรษะก่อนและใช้นิ้วมือนวดไปด้วยในขณะที่สระผมครั้งแรก คนที่มีผมมันควรใช้แชมพูนวดที่บริเวณหนังศีรษะ 2 ครั้งก่อนที่จะสระหรือใช้แชมพูที่เส้นผมโดยตรง วิธีสังเกตว่าไขมันที่บริเวณหนังศีรษะถูกกำจัดไปหมดหรือยังให้สังเกตว่าฟองของแชมพูมีหรือไม่เวลาที่สระผม แชมพูจะไม่เป็นฟองถ้าสระผมยังไม่สะออาดพอ