กลิ่นหอมดอกโบตั๋น

เป็นกลิ่นที่หอมละมุน สดใสให้รู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ในต่างประเทศ กลิ่นคลาสสิก อ่อนหวานเรียบร้อย