ลูกพลับ ดับกลิ่นตัวจากธรรมชาติ

Persimmon Extract

ชื่อทางเครื่องสำอางINCI Name
Persimmon extract

ชื่อทางการค้า
Pancil

ส่วนที่ใช้
ผล

ลูกพลับหมักที่พิกใช้ นำเข้าจากญี่ปุ่น ซึ่งดับกลิ่นที่ตัวได้ดี เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เรียกว่า แทนนิน (Tannin) เป็นจำนวนมากมาก ซึ่งแทนนินนี้มีส่วนประกอบของกลุ่ม Hydroxyl (-OH)

ลดกลิ่นฉุน

หรือรุนแรงของสารเคมีบางชนิดได้ เช่น Ammonia , Hydrogen sulfide , Acetic aicd , Formaldehyde มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในร่างกาย เช่น กลิ่นปาก กลิ่นกาย

ต้านแบคทีเรีย

เช่น E.coli และ Pseudomonas

สกินแคร์ที่มี Persimmon