พิกไม่มีสารกันเสีย อ่อนโยนสุด

ล็อกคุณภาพด้วยธรรมชาติ เพิ่มอายุของพิกโดยไม่ต้องแช่เย็น แบรนด์ดังเคลมไม่มีพาราเบน แต่มีใส่สารกันเสียตัวอื่นแทน และยังไม่มีสารทำให้แพ้ทุกชนิด