เปิดประเทศนี้ เตรียมผิวสวยไปเที่ยวกัน . ไปเที่ยวเวียดนาม หรือเที่ยวญี่ปุ่นดีครับ หรือเที่ยวทิพย์ไปก่อน

โควิด 19 ที่ผ่านมายาวนาน ถึงเวลาที่เปิดประเทศแล้ว ทุกคนเตรียมทริปเที่ยวไว้หรือยังน้า เตรียมหน้าสวยๆ ไว้ถ่ายรุปเที่ยวสวยๆ กันหรือยัง ไปเที่ยวแบบไหนดี เอาแบบหน้าเป็นสิว หรือไม่มีสิวดีนะ ทุกคนเลือกได้ แค่ดูแลตัวเอง

เที่ยวแบบไม่มีสิว

ใช้พิกแล้วเริดมาก หน้าสวย เที่ยวไหนก็ถ่ายรูปสวยๆ ได้มั่นใจ