กลิ่นกุหลาบ

ความหอมของดอกกุหลาบ ถ้าดอกกุหลาบเพียวๆ เลย จะดูแก่ไปนิด น้ำหอมส่วนใหญ่จึงเติมกลิ่นอื่นๆ เข้ามาเพื่อให้ละมุนมากขึ้น