ผลการเรียน แพม เจ้าของแบรนด์พิก

จบเกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ