กล่องพัสดุมีปัญหา แจ้งเครมยังไง ?

ในการจัดส่งพัสดุช่วงนี้ อาจมีการจัดส่งที่ล้าช้าบ้างในบางพื้นที่ และอาจมีการเสียหายในการจัดส่ง ทางพิกขอรบกวน​ลูกค้า​ก่อนในการ​เปิด​กล่อง​สินค้า เพื่อแจ้งเราให้ทราบ และทำการเครมสินค้าได้เร็วมากขึ้น ทางพิกต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆ ครับ

หลักฐานการเครม

เพื่อใช้แจ้งเครมสินค้าเสียหายกับบริษัทขนส่ง ดังนี้ครับ

  • ถ่ายรูปกล่อง/คลิป พร้อมใบประหน้าและเลขคำสั่งซื้อ
  • ถ่ายรูปกล่องพัสดุภายนอก 4 ด้าน ซ้าย ขวา บน ล่าง ถ่ายรูปกล่องพัสดุภายใน 4 ด้าน ซ้าย ขวา บน ล่าง รวม 8 รูป
  • ถ่าย สินค้าที่เสียหาย ทุกชิ้น
  • ถ่ายรูป วัสดุกันกระแทก