รีวิวจากลูกค้าทางช๊อปปี้ ใช้พิก

รีวิวทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นรีวิวที่ลูกค้าใช้จริง เห็นผลลัพธ์ด้วยตัวของลูกค้าเอง แล้วมารีวิวพร้อมกับซื้อซ้ำ ซึ่งทางพิกเองจะไม่มีการขอรีวิวจากลูกค้า เนื่องจากจะเป็นการลบกวน แต่พิกจะขออณุญาตินำรีวิวที่ลูกค้ารีวิวให้ทุกครั้งมาแชร์