โป๊ยกั๊ก

Star anise

สกัดจากดอกโป๊ยกั๊ก มีความบริสุทธิ์ของ Shikimic Acid สูง ช่วยลดการสร้าง Fatty Acid ของผิว คุณสมบัติเด่น 5 ประการ เพื่อแก้สิวอย่างสมบูรณ์แบบ ได้แก่

 1. Sebum normalizing
 2. Exfoliating
 3. Antimicrobial
 4. Anti-inflammatory
 5. Antioxidant
 • ลดสิวอุดตันลงถึง 25.7% หลังจากใช้ 30 วัน
 • ลดการผลิตความมันได้ถึง 32% หลังจากใช้ 30 วัน
 • ลดการผลิตความมันที่มากเกินไป
 • ช่วยในการผลัดเซลล์ผิว
 • ต่อต้านการอักเสบของผิวหนัง
 • ชว่ยลดจำนวนของสิวอุดตัน (comedones)
 • ถือว่าเป็น Multifunctional สาหรับผิวหนังที่ไม่สะอาด

กลไกการทำงาน :
คุณสมบัติเด่นในการปรับสภาพความมัน ต่อต้านการผลิตไขมันส่วนเกิน และการสะสมในท่อขับ ถ่ายของต่อมไขมัน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย กับ
Propionibacterium Acnes ซึ่ง เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และถูกปล่อยออกมาบน พื้นผิวในระหว่างการหลั่งของไขมัน คุณสมบัติ Il-1α ช่วยลดการตอบสนองการอักเสบ ที่เกิดจากการสะสมของแบคทีเรีย ที่ผิดปกติ และยังช่วย oxidative stress ได้อีกด้วย