ตกขาวมีกลิ่นเหม็น เกิดจากอะไร ?

ตกขาวเป็นก้อนแป้งมีกลิ่น เกิดอาการคันและแสบ มีตกขาวมาเยอะผิดปกติ เกิดได้จากสิ่งเหล่านี้

ตกขาวมีกลิ่นเกิดจาก

ติดเชื้อรา

การติดเชื้อรา จะทำให้ตกขาวเป็นก้อน มีอาการแสบคันและมีกลิ่นเหม็นแต่ไม่เหม็นมาก

แบคทีเรีย

เชื้อแบคทีเรียทำให้น้องสาวเสียสมดุลของความเป็นกรดด่าง และแบคทีเรียเพิ่มปริมาณเติบโตมากขึ้น ทำให้เกิดตกขาวเยอะและมีกลิ่นเหม็นมากกว่าปกติ

หนองใน

เป็นหนองใน จะมีตกขาวที่คล้ายๆหนอง สีเขียว แสบคันช่องคลอดและมีกลิ่นเหม็นเน่า

ดูแลตกขาว

ตกขาว คือ สารคัดหลั่งที่ขับออกจากช่องคลอดและปากมดลูก พบได้มากในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนประเภทของตกขาวแบ่งได้ 2 ประเภท คือตกขาวปกติ และ ตกขาวไม่ปกติ แล้วมันจะอันตรายไหม ?