สาเหตุที่ทำให้กลิ่นตัวแรง

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียททำปฏิกิริยากับต่อมเหงื่อ เป็นเหตุให้เกิดความอับชื้น และเกิดกลิ่นตามมา สาเหตุที่ทำให้เกิดเหงื่อแหละกลิ่น มีดังนี้

สภาพอากาศ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศร้อนชื้น ทำให้มีเหงื่อออกง่าย และเมื่อเหงื่อนั้นสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังจะทำให้เกิดกลิ่น

กินอาหารรสจัด

อาหารรสจัด มักมีส่วนผสมของเครื่องเทสเยอะ ๆ และพวกเครื่องเทศกลิ่นแรง

ฮอร์โมน

ช่วงวัยรุ่น ร่างกายมักตะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน วึ่งมีผลต่อการเกิดกลิ่นตัวได้

Leave a Comment

กลิ่นตัว