ช่วยกันลดโลกร้อน กับพิก

ปัญหาโลกร้อนมาจากแก๊สเรือนกระจก เช่น CO2 มีเทน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสารนี้ ทำให้โลกเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์มากขึ้น เกิดปัญหาภัยธรรมชาติมากมาย ทั้ง น้ำท่วม พายุ อากาศเปลี่ยนแปลงที่ร้อนขึ้น บางแห่งก็เย็นขึ้น หนาวขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

ต้นเหตุของแก๊สที่เพิ่มขึ้น คือตัวเรา นับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง ทั้งประชากรเพิ่มขึ้น ทุกคนต่างเห็นแก่ตัวเพื่อความสะดวกสบายของตัวเอง ดังนั้นการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เพื่อให้แก๊สดังกล่าวลดน้อยที่สุดในการใช้ชีวิตของเรา เริ่มต้นที่ตัวเรา การที่เราจะช่วยโลกก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน พิกจึงลดขยะลงมากที่สุด ที่จะให้คุณภูมิใจที่ได้ช่วยโลก เรามาดูกันว่าพิกช่วยลดโลกร้อนอย่างไร

ใช้แพคเกจที่ใส่ใจธรรมชาติ

พิกใส่ใจธรรมชาติ จึงได้ทำแพคเกจที่มีขนาดเล็กลงเพื่อลดกระดาษ กระดาษลดพลาสติก

ไม่มีสัตว์มีเลือด

เพราะสัตว์ปล่อยแก๊สมีเทน พิกโบทานิคจึงไม่มีส่วนประกอบที่มาจากสัตว์ และไม่มีการทดลองกับสัตว์

คุ้มครองแนวปะการัง

ใช้รถไฟฟ้า

ทั้งส่งของ และใช้ชีวิตประจำวันด้วยรถไฟฟ้า

ประหยัดไฟ

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกสิ่งล้วนประหยัดพลังงาน พิกใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าลดการใช้แก๊ส และเตาไฟฟ้าแบบเซรามิคที่ประสิทธิภาพต่ำ