ไม่พอใจคืนเงิน

ไม่พอใจคืนเงิน

พิกรับประกันในคุณภาพ เพราะใช้ดีจริงจึงกล้ารับประกัน ซึ่งพิกคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงใจ

จะมีแบรนด์ไหนบ้างที่คืน​ได้​ใน 14 วัน ไม่​ต้อง​มี​สาเหตุ​ว่า​ทำไม​ถึง​คืน เพียง​ไม่​พอใจ สามารถ​คืน​ได้​เลย​ เพราะ​เราทำเต็มที่สำหรับที่จะให้พิกออกมาดีที่สุด ลูกค้า​​ใช้​ดี​และ​ซื้อ​ซ้ำ​

เพราะผลลัพธ์ขึ้นกับผิวและใช้ประจำ การใช้ช่วงแรกต้องให้ระยะเวลาที่ผิวปรับตัวประมาณ 1 สัปดาห์เพราะสูตรเป็นสูตรที่เข้มข้นและเป็นสูตรที่ไม่เหมือนตามท้องตลาด หากมีปัญหาให้ปฏิบัติตามวิธีใช้อย่างละเอียด หรือหากต้องคืนสามารถคืนได้เลย

 • หากสินค้ายังไม่เปิดใช้ คืนได้ใน 30 วัน
 • สินค้าเปิดใช้แล้ว คืนได้ใน 14 วัน และเหลือไม่ต่ำกว่า 50% เพราะพิก 1 ขวด ใช้ได้ประมาณ 2 เดือน ดังนั้นใช้ 14 วัน จะเหลือมากกว่า 50% แน่นอน
 • บริษัทคืนเงินใน 5 วันทำการ
 • พิกต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจคืนค่าอื่นใดอันนอกเหนือไปจากค่าผลิตภัณฑ์ เช่น
  • เงินค่าขนส่ง เหมาออเด้อละ 100 บาท
  • ค่าของแถม
  • ค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง 3%
  • ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 5%

ลูกค้าที่สั่งช่องทางอื่นนอกจากเว็บบริษัท พิกไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เราสามารถเปลี่ยนสินค้าให้ได้ หักค่าคอมมิสชั่นเพิ่มดังนี้

 • ลาซาด้า 15%
 • แคสเซิลซี 10% ยกเว้นสาขาเอเชียทีค 30%

เพราะสูตรบำรุงมีหลายสูตรเพื่อให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิวที่ไม่เหมือนกัน เป็นไปไม่ได้ที่ ซุปเปอร์เซรั่ม สูตรดีสุด ที่แรงสุดของเราจะใช้ได้กับลูกค้าทุกท่าน พิกจึงเสนอ เอสเซนส์ สูตรที่ดีอ่อนโยนสุด แทน ด้วยราคาถูกลงเกือบ 4 เท่าของซุปเปอร์เซรั่ม ส่วนต่างสามารถเป็นส่วนลดเก็บไว้ได้

ส่งสินค้ากลับ

 • บริษัท พิก โบทานิค จำกัด
  0991312444
  87/178 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริการหลังขาย

สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา ทุกช่องทางติดต่อ

ความเป็นส่วนตัว

 • บริษัทมีการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม
 • ข้อมูลผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง
 • บริษัทอาจให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเพื่อส่งสินค้าหรือพัฒนาระบบ
 • บริษัทฯ จะส่งโปรโมชั่นให้กับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ในทุกช่องทางการติดต่อ ซึ่งจะยกเลิกในทันที

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลลูกค้า ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล เกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • เราจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ เว็บไซต์อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอกในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน
 • มาตรฐานรักษาความปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัส SSL ในการปกป้องความเสียหายและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก

ร้องเรียน

พิจารณาเรื่องร้องเรียนทันที  การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขเหมาะสม

คุ้มครองผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

13 thoughts on “ไม่พอใจคืนเงิน”

Leave a Comment