อุทยานธรรม บ้านเขานาใน – เที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้น . Ban Khao Na Nai Thamma Park

ตื่นแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ออกจากที่พักที่เขื่อนเชี่ยวหลานแต่มืด น่าจะประมาณตี 5 เพื่อให้ไปทันดูพระอาทิตย์ขึ้น แต่ก็ไม่ทัน เพราะไปถึงฟ้าก็สว่างแล้ว แต่เอาจริงๆ ไม่ควรไปเช้ามาก เพราะต้องให้ฟ้าสว่างก่อน ทางเข้าค่อนข้างอันตราย เป็นป่า มืดๆ แพมก็กลัวงูด้วย 555+

Leave a Comment