Vegan . สวยแบบวีแกน

สกินแคร์ที่ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ หรือไม่มีการทดลองกับสัตว์ หรือไม่มีการทดลองกับสัตว์มีเลือด เช่น รกสัตว์ต่างๆ หอยเม่น ปลิงทะเล หรืออื่นๆ พิกทุกชิ้นเป็นวีแกน ใช้สารโบทานิคอล ยกเว้น เนเจอร์ คอลลาเจน เซรั่ม มีคอลลาเจนปลาทะเล