ทำไมน้ำหอมมีสีไม่เหมือนกัน

PIX Perfume แต่ละกลิ่น จะมีสีแตกต่างกันนะค่ะ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาสกัด สารสกัด วิธีการสกัด ตัวทำละลาย

ทำไมน้ำหอมต้องมีสีเหลือง

โดยปกติแล้วน้ำหอมจะผลิตจากน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์จากธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า Essential Oil ซึ่งปกติแล้วจะมีสีเหลือง หรือเหลืองอำพัน ในขั้นตอนการผลิตนั้นจะมีการนำมาเจือจางด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งแล้วแต่ระดับความเข้มข้น และเกรดของน้ำหอมนั้นๆ ซึ่งผลผลิตที่ได้ ก็คือน้ำหอมที่ยังคงสีดั้งเดิมคือสีเหลืองอ่อนๆ หรือสีเหลืองอำพันนั่นเอง

น้ำหอมบางกลิ่นมีสีที่แปลกไป ไม่ได้เป็นสีเหลือง อย่าเพิ่งคิดว่าเพราะเป็นน้ำหอมที่เสีย หรือเสื่อมคุณภาพแล้ว เพราะว่าในการผลิตน้ำมันหอมระเหยนั้น บางครั้งน้ำมันหอมระเหยที่ได้ออกมาอาจจะให้สีที่ไม่สวยงาม ในการนำมาผลิตเป็นน้ำหอมจึงมีการปรับแต่งสีเพื่อให้ดูสวยงามน่าใช้ แต่ในบางกรณีไม่สามารถปรับแต่งสีได้ก็จะใช้วิธีการพลางสีของน้ำหอมโดยใช้ขวดสีทึบแทน

อย่างไรก็ตามก็มีบ้่างที่มีการผลิตน้ำหอมสีแปลกๆเพื่อดึงดูดลุกค้า ซึ่งเป็นวิธีการทางการตลาดวิธีหนึ่งที่ช่วยดึงดูดลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นได้ดี ส่วนลูกค้าระดับบนยังคงชื่นชอบสีดั้งเดิมของน้ำหอมที่เป็นสีเหลืองอยู่ดี